สมัครฟรี!! รับเลย 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท

apply100points
15 Jul 19 - 31 Dec 19 สมัครฟรี!! บัตรสมาชิกบางจาก
รูดสะสมคะแนนครั้งแรก รับเลย 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
*รูดสะสมและใช้แลกส่วนลดที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก/อินทนิล / สพาร์ / ใบจากมาร์ท / ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์
 

 
เงื่อนไขรายการ
  • สมาชิกใหม่รับบัตรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ (ก่อนการใช้งานบัตรครั้งแรก)
  • สมาชิกที่สมัครบัตรทางออนไลน์ รอรับบัตรทางไปรษณีย์ 15 วันทำการ
  • คะแนนสะสม 100 คะแนน เข้าสู่ระบบบัตรสมาชิกอัตโนมัติในวันถัดไป หลังการใช้สะสมคะแนนครั้งแรก (ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ,อินทนิล ,สพาร์ ,ใบจากมาร์ท และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์)
  • จำกัด 1 หมายเลขบัตรสมาชิก / 1 ครั้ง ในการรับคะแนนพิเศษ
  • 1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถลงทะเบียนได้ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก
  • ตรวจสอบวิธีการคำนวณคะแนนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.bcpgreenmiles.com
 
เงื่อนไขการสะสมคะแนน
  • เติมน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • เติมน้ำมันดีเซล ทุก 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • ทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ที่ร้านอินทนิล ,สพาร์ ,ใบจากมาร์ท ,ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์ และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก

คลิกสมัครบัตร https://bit.ly/2LnB7yg