FAQ

Answer

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถขอรับบัตรสมาชิกฟรี ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและดำเนินการลงทะเบียนบัตรสมาชิกก่อนรูดสะสมคะแนน ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. Website http://member.bangchak.co.th/th
2. Bangchak Line Official Account
3. Bangchak Mobile Application
4. โทรติดต่อ Call Center 1651 กด 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่คีย์ลงทะเบียนให้
หากไม่ดำเนินการลงทะเบียนบัตรสมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้

Answer

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง Website, Line, Mobile App และ Call Center 1651 (กด 4)
โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้   
1. กรอกหมายเลขบัตรสมาชิกเพื่อยืนยัน   
2. กรอกข้อมูลในการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ และกดบันทึกข้อมูลเพื่อรับรหัส OTP  
3. กรอกรหัส OTP 4 หลักที่ได้รับจาก SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียน  
4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้บัตรสะสมคะแนนได้ในวันถัดไป
หรือโทรติดต่อ Call Center 1651 กด 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่คีย์ลงทะเบียนให้

*หากลงทะเบียนช่องทาง Website, Line, Mobile App จะได้รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน (วันที่ 8 มิ.ย. 61 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 62)

Answer

สมาชิกสามารถขอรับบัตรทดแทนได้ 2 ช่องทาง
1) ติดต่อ Call Center 1651 กด 4 พร้อมแจ้งข้อมูลดังนี้

   1.ชื่อ – นามสกุล
   2.เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตร
   3.หมายเลขบัตรสมาชิกใบเก่า (ดูได้จากสลิปการสะสมคะแนน)

2) คลิกไปที่ https://member.bangchak.co.th/th เพื่อแจ้งผ่านทางระบบ
   1. กรอกเลขบัตรสมาชิกใบเดิม หรือ เบอร์มือถือ
   2.คลิกที่หมายเลขบัตรที่สูญหาย หรือ ชำรุด
   3.กรอกข้อมูลเพื่อ Verify ตัวตน
   4.หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อย คลิกที่แถบเมนูทางขวาบน "แจ้งขอบัตรใหม่"
   5.รบกวนตรวจสอบที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งบัตรสมาชิกใบใหม่ให้ถูกต้อง
   6.กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อดำเนินการ 
*รอรับบัตรตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 15 วันทำการ

Answer

คะแนนสะสมจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน 
เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น

Answer

บัตรสมาชิกจะมีอายุ 3 ปี (365 วันคูณ 3) นับจากวันที่สมาชิกเปิดใช้งานบัตร ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี

ตัวอย่างเช่น สมาชิกเปิดใช้งานบัตรวันที่ 15 ก.ค.61 บัตรจะหมดอายุวันที่ 14 ก.ค.64 แต่หากสมาชิกใช้งานบัตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงก่อนหมดอายุ 1ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 - 14 ก.ค.64) ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติไปให้อีก 3 ปี

Answer

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์
​เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทครบทุก 1 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง
 2.บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน
 3.บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน
 4.คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น
 5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล

เติมน้ำมันดีเซล และดีเซลพรีเมียมครบทุก 4 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 1.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง 
 2.บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน
 3.บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน
 4.การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น
 5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4

ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์วอชโปร, กรีนวอช, กรีนวอชเดอะพรีเมี่ยม, ฟิวริโอแคร์ ,ไทร์แคร์ และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน
 1. ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนนบางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
 2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 2,500 บาทต่อครั้ง
 3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกินยอดการใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน
 5. คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น
ร้านสพาร์ ร้านอินทนิล อินทนิลการ์เด้น และใบจากมาร์ท
 1. ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน  บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
 2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง
 3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน
 5. คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนน    สะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น

Answer

การแลกคะแนนสะสมสมาชิกต้องแจ้งพนักงานก่อนการเติมน้ำมัน หรือใช้บริการทุกครั้งโดยสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า บริการตามที่บางจากกำหนดดังนี้
 1. คะแนนสะสม 250 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท และคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 3,500 คะแนนต่อใบเสร็จ เพื่อแลกส่วนลดสะสมกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์วอชโปร, กรีนวอช, กรีนวอชเดอะพรีเมี่ยม, ฟิวริโอแคร์ ,ไทร์แคร์ และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน
 2. คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 400 คะแนนต่อใบเสร็จ เพื่อแลกส่วนลดสะสมกับร้านสพาร์ ร้านอินทนิล อินทนิลการ์เด้น และใบจากมาร์ท
 3. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม
 4. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกน้อยกว่าสินค้าบริการที่ซื้อได้
 5. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมแลกใช้สิทธิ์ตามที่บางจากกำหนดได้ต้องลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบางจากแล้วเท่านั้น

Answer

สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า บริการตามที่บางจากกำหนดดังนี้
 1. ส่วนลดค่าน้ำมัน
 2. ส่วนลดค่าสินค้าและบริการ ภายในร้าน Inthanin, Spar, น้ำมันหล่อลื่น, ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์
 3. แลกเป็นของรางวัลได้ที่ http://bcprewards.bangchakcrm.com/th
 4. แลกเป็นรหัส USSD เพื่อรับชมภาพยนตร์ในเครือ Major, SF หรือ รหัสสิทธิประโยชน์อื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.bcpgreenclub.com/th/Promotion

Answer

1. จากท้ายใบเสร็จสะสมคะแนนบัตรสมาชิกในช่องBalance Point  บนสลิปบัตรสมาชิกบางจาก มื่อลูกค้าเติมน้ำมันและมีการรูดสะสมคะแนน ทางพนักงานหน้าลานจะนำส่งสลิปแจ้งคะแนนสะสมมาให้ลูกค้าพร้อมบัตรสมาชิก

2. เว็บไซต์ Bangchak Link >> http://bcpgshclub.bangchak.co.th/loyaltyvip/logon.php

3. Bangchak Mobile Application

4. BCP Greenclub Live Chat

5. Call Center 1651 กด 4

Answer

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์
A: คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จแล้วปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล
A: คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น

ธุรกิจเสริม 
A: คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น

Answer

ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องใช้บัตรสมาชิกรูดกับเครื่องรูดบัตรเพื่อสะสมคะแนน หรือ รีดีมคะแนนเท่านั้นค่ะ

Answer

1.ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนบัตรก่อน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้บัตรสะสมคะแนนได้ในวันถัดไปครับ
2.ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตร ระบบถามหา OTP คืออะไร เอามาจากไหน
OTP คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบของเราสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัตร

Answer

“สมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น (ตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืน) โดยชำระราคาปัจจุบันเต็มจำนวน และรับคืนส่วนลดเป็นคะแนนสะสม โดยคะแนนที่ได้เพิ่มเท่ากับส่วนต่างราคาที่ปรับขึ้น”


ยกตัวอย่างเติม E20 จำนวน 20.6 ลิตร  ตามปกติจะได้คะแนน 20 คะแนน (1ลิตร =1 คะแนน) แต่เมื่อเติมในวันที่มีผลปรับราคา ลูกค้าจะได้คะแนนเท่ากับ 61 คะแนน (ปัดเศษทิ้ง) มาจาก
1. คะแนนพื้นฐาน 20 ลิตรได้ 20 คะแนน  (ปัดเศษทิ้ง)
2. และคะแนนพิเศษจากราคา E20 ที่ปรับขึ้น 40สต.ต่อลิตร (1 คะแนน = 20 สต. ดังนั้น เมื่อปรับขึ้น 40สต.ต่อลิตร จะได้เพิ่มเท่ากับ 2 คะแนนต่อลิตรที่เติม 2x20.6 ลิตร = 41.2 คะแนน) ได้ 41 คะแนน
(ปัดเศษทิ้งตอนสุดท้าย)

Answer

สามารถคลิ๊กเลือกบริจาคคะแนนได้ตั้งแต่ตอนสมัครบัตรสมาชิกครั้งแรกทั้งในเว็บไซต์ และ/หรือ แจ้งผ่านช่องทาง Greenclub Live Chat หรือติดต่อ Call Center 1651 กด 4 ทั้งนี้สามารถระบุเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาคได้ค่ะ

 

หมายเหตุ : ทางระบบบัตรสมาชิกบางจากฯ จะทำการตัดคะแนนในบัตรสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคคะแนนให้มูลนิธิต่างๆ ทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 23.59น. ของทุกปี

โดยจะตัดคะแนนทั้งหมดที่มี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 23.59น.

มีทั้งหมด 13 องค์กร ได้แก่
1. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
3. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
4. มูลนิธิธรรมรักษ์ 
5. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
6. มูลนิธิแพทย์ชนบท
7. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
8. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
9. มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
10. มูลนิธิรามาธิบดี 
11. สภากาชาดไทย
12. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
13. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์
14. สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)