บรึ๊นแรงเบิ้ลคะแนน

DieselS
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 บรึ๊นแรง เบิ้ลคะแนน
สมาชิกบัตรบางจาก
เติมน้ำมันบางจาก ไฮ-ดีเซล S รับคะแนนสะสมคูณ 2
(มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร)
วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
 
เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอส รับคะแนนสะสมคูณ2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง)
2. ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมเมื่อคูณ 2 เช่น ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (30 หาร 4 เศษปัดทิ้ง) นำมาคูณ 2 ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ 14 คะแนน
3.บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมคะแนนเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.bcpgreenmiles.com