แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน

Dieselx2
1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน
สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันดีเซลทุกประเภท รับคะแนนสะสมคูณ 2
[ไฮพรีเมียมดีเซล S , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล S B10 และ ไฮดีเซล B20S]


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล S B10 และ ไฮดีเซล B20 S รับคะแนนสะสมคูณ2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ (ปกติเติมน้ำมันกลุ่มดีเซล ครบ 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2. ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมคูณ 2 ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมสุทธิที่ได้รับ (30 ลิตร หาร 4 ผลลัพธ์ที่ได้เศษปัดทิ้ง นำมาคูณ 2) ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ 14 คะแนน
3.บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมคะแนนเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bcpgreenmiles.com/