บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD ใหม่

KTC-BANGCHAKPLATINUMMASTERCARD
1 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 สมัครบัตรเครดิต KTC-BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD ใหม่
รับ Cash Back มูลค่ารวม 600 บาท

(จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน)

“เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD ใหม่*”
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Link ที่กำหนด) และได้รับอนุมัติบัตรฯ รวมถึงเปิดใช้งานบัตรฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

คลิกสมัครบัตรเครดิต KTC >> http://bit.ly/33XMp1L

ทั้งนี้ จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังกล่าว ที่ปั๊มบางจากทุกเดือนครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/เดือน

*เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ใหม่: ลูกค้าที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทใดๆ มาก่อน หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนปฏิทิน

วันที่จัดรายการ 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน มูลค่ารวม 600 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตใหม่ KTC – BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD 
1.รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบัตรเครดิต KTC – BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD ประเภทบัตรหลักใหม่ (“บัตรฯ”) ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทใดๆมาก่อน หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนปฏิทิน ผ่านลิงค์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 และได้รับการอนุมัติบัตรฯ รวมถึงเปิดใช้บัตรฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ และมียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC – BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD จะได้สิทธิประโยชน์ในการรับเครดิตเงินคืนมูลค่าเดือนละ 100 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 600 บาท (โดยวันสมัครบัตรฯ วันสุดท้ายจะต้องไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 63 และวันอนุมัติบัตรฯ วันสุดท้ายจะต้องไม่เกินวันที่ 29 ก.พ. 63)
2.เคทีซีจะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน โดยจะมอบเครดิตเงืนคืนมูลค่าเดือนละ 100 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 600 บาท/บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด
3.กรณีที่ในระยะเวลา 6 เดือน มีบางเดือนที่ไม่มียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC – BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD หรือมียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากน้อยกว่า 700 บาท/เซลส์สลิป/เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC – BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท ให้แก่สมาชิกในเดือนนั้นๆ
4.เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุดที่มูลค่า 100 บาท/เดือนเท่านั้น
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
7.โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/bangchak หรือโทร. KTC PHONE  02 123 5000


*ดูรายละเอียดโปรโมชั่นที่นี่ https://www.ktc.co.th/promotion/gas-auto/gas/bangchak