สมาชิกบางจากมอบเงินจากคะแนนสะสมให้องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


19 Apr 23

บางจากฯ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ มอบเงินจากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ สมทบ เป็นเงิน 3,562,647.80 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 18 องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารได้เป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ มอบเงินจากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ สบทบเป็นเงิน 3,562,647.80 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 18 แห่ง ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 โดยตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ขอบคุณสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ที่ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือการทำงานขององค์กรฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการทำงานขององค์กร เพื่อมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงมีอยู่จำนวนมากทั้งผู้ป่วย เด็ก คนชรา และนำไปใช้ในงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

บางจากฯ เป็นรายแรกในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่ได้จัดทำระบบสมาชิกขึ้นและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าสูงสุด เติมเต็มทุกความต้องการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุก 1 คะแนนที่สมาชิกบางจากได้รับมีมูลค่าที่มากกว่า 1 คะแนน ดังนั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกคะแนนรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม บางจากฯ จึงได้ริเริ่มโครงการให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งทำได้ 2 วิธี ได้แก่ บริจาครายครั้งผ่าน “ตะกร้าบุญ” บนแอปบางจากหรือเว็บไซต์ โดยเลือกองค์กรและจำนวนคะแนนที่จะบริจาคได้เป็นรายครั้ง หรือบริจาคแบบตัดคะแนนสะสมทุกวันที่ 30 พ.ย. ของทุกปี โดยเข้าไปตั้งค่าให้บริจาคคะแนนได้ที่ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ปัจจุบันมี 18 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 3. มูลนิธิรามาธิบดี 4. สภากาชาดไทย 5. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ 7. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 8. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 9. มูลนิธิแพทย์ชนบท 10. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 11. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 12. มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์) 13. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 14. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 15. มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 16. สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) 17. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ 18. มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สำหรับสิทธิประโยชน์หลักๆ ของสมาชิกบางจาก ได้แก่ การได้รับคะแนนสะสมทุกครั้งที่เติมน้ำมันหรือซื้อสินค้าและบริการในเครือบางจากฯ โดยทุก 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ และมีโปรแกรมสุดพิเศษ “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันในวันแรกที่ราคาปรับขึ้น นอกจากจะได้รับคะแนนสะสมตามปกติแล้ว ยังได้รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่ม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันแรกที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น

สำหรับคะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันบางจาก ซื้อสินค้าที่ร้านอินทนิล ใบจากมาร์ท ซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์คาร์แคร์ของบางจาก ใช้แลกสิทธิพิเศษหรือแลกรับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำหรือแลกสินค้าพรีเมียมหลากหลายประเภท ตลอดจนรับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิกตลอดปี นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมการโอนคะแนนระหว่างคะแนนบางจากกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์โอนคะแนนให้กันได้ผ่าน Bangchak Mobile Application

ที่ผ่านมา บางจากฯ ยังได้พัฒนาระบบต่างๆ ตามแนวคิด Greenovative Destination ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับวิถีชีวิต new normal เช่น ระบบ Digital Payment การชำระเงินค่าน้ำมัน สินค้าและบริการต่างๆ แบบไร้สัมผัสพร้อมทั้งสะสมคะแนนไปพร้อมๆ กัน การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและแลกรับได้ง่ายขึ้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกบางจากและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่ Bangchak Mobile Application หรือ www.bcpgreenmiles.com


Related News