ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ณ จังหวัด อยุธยา


15 Jul 17

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ณ จังหวัด อยุธยา
ส่วนสมาชิกบัตรบางจากนำลูกค้าบัตรสมาชิก ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอยุธยา ชมวัด ทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล ภายใน 1 วัน เดินทางเรื่อยๆรถไม่แน่นมากถึง อยุธยาประมาณ 9:30น.

จุดหมายแรกในวันนี้นำสมาชิกบัตรบางจาก ไปที่ วัดพนัญเชิงวรวิหารที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นมัสการหลวงพ่อโตและ สักการะเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก  ที่เป็นที่เคารพและศรัทธา ส่วนคนที่เกิดปีชงก็สามารถสะเดาะเคราะห์ดวงชะตาได้จากที่นี่เช่นกัน

จุดหมายที่สองของวันนี้ วัดใหญ่ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะ อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา มีเรืองราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา และกราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก อาหารกลางวันวันนี้ที่ร้านอาหารไทยบรรยากาสดีติดริมแม่น้ำ ณ ร้านอาหารไทรทองริเวอร์  เมนูรสชาติกลมกล่อม   ที่ขาดไม่ได้คือ  กุ้งเผา พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
              
หลังจากอิ่มหนำสำราญดีแล้ว เราก็มุ่งหน้าต่อไปที่วัด หน้าพระเมรุราชิการาม หรือที่รู้จักกันว่า “วัดหน้าพระเมรุ” วัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลาย  สักการะประธานนามว่า หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ อายุกว่า 485 ปี ด้วยบุญญาธิการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระอุโบสถจึงทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากข้าศึกมาตลอด
              
และจุดหมายสุดท้ายของวันนี้พาลูกค้าไปที่อาคารทรงไทยของกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังโครงการตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร โดยได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นแบบไทยๆ ด้วยน้ำอัญชัน และที่นี่ ลูกค้าได้ลงมือลงสีตุ๊กตา และได้รับตุ๊กตากลับไปบ้านไปชื่นชน
 
ณ โอกาสนี้ทางส่วนงาน จึงขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมดีๆเสมอมา


Related News