สมาชิกบางจากมอบเงินจากคะแนนสะสมให้องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บางจาก
19 Apr 2022 สมาชิกบางจากมอบเงินจากคะแนนสะสมให้องค์กรสาธารณะประโยชน์เป็นปีที่ 16 เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บางจากฯ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ มอบเงินจากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ  สมทบ เป็นเงิน  3,562,647.80 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม  18 องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจาก  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   พร้อมด้วยผู้บริหารได้เป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ มอบเงินจากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ สบทบเป็นเงิน  3,562,647.80 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 18 แห่ง   ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62  โดยตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ขอบคุณสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ที่ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือการทำงานขององค์กรฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16  โดยได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการทำงานขององค์กร เพื่อมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงมีอยู่จำนวนมากทั้งผู้ป่วย เด็ก คนชรา และนำไปใช้ในงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน