โอนคะแนนง่ายๆกับ MAAI

โอนคะแนนง่ายๆกับ MAAI
15 ก.ค. 65 – 15 ส.ค. 66

โอนคะแนนทุก 100 คะแนนบางจาก เป็น 110 คะแนนคะแนน MAAI ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

 

เงื่อนไขการโอนคะแนน

 
1. การโอนคะแนนทุก 100 คะแนนบางจาก เป็น 110 คะแนนคะแนน MAAI
2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
3. การโอนคะแนนสะสมบางจากไปเป็นคะแนน MAAI จำกัดการโอน 1,500 คะแนนบางจากต่อครั้ง และ 1 วันไม่เกิน 1 ครั้ง และแลกคะแนนได้ไม่เกิน 10,000 คะแนนต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก
4. สมาชิกสามารถโอนคะแนนได้ผ่านทางฟีเจอร์ “แลกสิทธิพิเศษ” บน Bangchak Application หรือ www.bcpgreenmiles.co

5. เมื่อสมาชิกทำการโอนคะแนนบางจากไปเป็นคะแนน MAAI แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการคืนเป็น คะแนนบางจากหรือเงินสดได้
6.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนคะแนนสะสมระหว่างบางจาก และ MAAI