รับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น

รับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

พิเศษ! สมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น
 

สมาชิกบัตรบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น
โดยชำระค่าน้ำมันเต็มจำนวน แต่ส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะคืนเป็นคะแนนสะสม
(รับสิทธิ์เฉพาะวันที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.)


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
คลิกรับสิทธิ์ กด


*ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้พ้อยท์เพิ่มนี้เฉพาะสมาชิกบัตรบางจากที่ติ๊กรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น

สูตรการคำนวณคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับ = คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)

 

ตารางการรับคะแนนสะสมพิเศษ

ราคาน้ำมันขึ้น (สตางค์ต่อลิตร) คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ (คะแนนต่อการเติม 1 ลิตร)

40

2
50
2.5
60 3
70 3.5

 

ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสมในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น          

1.เมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม (เศษที่ไม่เต็มลิตรปัดทิ้ง))+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
     ตัวอย่าง น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้
                38 + (38.18 X 3)  = 152.54 
                คะแนนที่ได้รับ   = 152  คะแนน

2.เมื่อเติมน้ำมันดีเซล

คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม หาร 4 ผลลัพธ์ปัดเศษลง)+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
     ตัวอย่าง น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันดีเซล 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้             
               (38.18 ÷ 4) + (38.18 X 3)  = คำตอบ
                             (9) + (114.54)  = 123.54
                             คะแนนที่ได้รับ  = 123  คะแนน


เงื่อนไขรายการ

1.สิทธินี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
2.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงินก่อนเพื่อรับสิทธิ

หมายเหตุ :
(1) บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
(2) บัตรบางจากดีเซลคลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
** หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ โปรดสังเกตุจากป้ายที่สถานี
ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันที่ไม่ร่วมรายการ คลิก