สมาชิก The 1 เติมน้ำมันบางจากสะสมคะแนนทุกลิตร

The1
1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 65 สมาชิก The 1 เติมน้ำมันบางจากสะสมคะแนนทุกลิตร
 
สมาชิก The 1 รับคะแนนสะสมเมื่อเติมน้ำมันบางจาก
หรือซื้อน้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ คลิก
 
การสะสมคะแนน
 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน 
 • เติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร ได้รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน
 • ซื้อน้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท ได้รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน
 การแลกคะแนนสะสม
 • ใช้คะแนน The 1 Card 800  คะแนน เพื่อแลกรับส่วนลดได้ 100 บาท
ตั้งแต่  1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2565
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
 
เงื่อนไขรายการ :
 • สมาชิก The 1 แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือในการสะสมคะแนน The 1
 • แสดงบัตรประชาชนในการแลกคะแนน
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์สะสมคะแนนร่วมกับ บัตรสมาชิกบางจากทุกประเภท , บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ  , บัตรเอไอเอส เซเรเนด ทุกประเภท  และบัตรส่วนลดอื่นได้
 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง / 1ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน)
 • เติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 200 ลิตรต่อครั้ง / 1ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 1,000 ลิตรต่อเดือน)
 • ซื้อน้ำมันเครื่องรุ่นที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 2,500 บาทต่อครั้ง / 1ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน)
 • จำกัดการแลกคะแนน 1ครั้งต่อเดือน / ไม่เกิน 800 คะแนนต่อครั้ง)
 • เฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
 • 1 คะแนนมีมูลค่า 0.125 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ call center 1651 กด 4