"พอยท์เพย์ Monday" ใช้พอยท์ช่วยจ่ายที่ร้านค้าถุงเงิน ได้พอยท์คืน 50%

"พอยท์เพย์ Monday" ใช้พอยท์ช่วยจ่ายที่ร้านค้าถุงเงิน ได้พอยท์คืน 50%
7 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 "พอยท์เพย์ Monday" ใช้พอยท์ช่วยจ่ายที่ร้านค้าถุงเงิน ได้พอยท์คืน 50%

เพิ่มความคุ้มให้สมาชิกบางจาก กับพอยท์เพย์ Monday แลกรับส่วนลดแทนเงินสด เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมพอยท์เพย์กว่า 400,000 แห่งทั่วประเทศ ในทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน จะได้รับคะแนนคืน 50% จากการใช้คะแนนปกติ สูงสุดไม่เกิน 240 คะแนน/รายการ (นับเป็นมูลค่าสูงสุด 30 บาท/รายการ)
ตั้งแต่ 7 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66


โปรโมชั่นพิเศษ ! สมาชิกบางจากใช้เพียง 6 บางจากพอยท์แลกส่วนลด 1 บาท (จากปกติใช้ 8 บางจากพอยท์)
ได้รับคะแนนคืน 50% สูงสุดไม่เกิน 180 คะแนน/รายการ (นับเป็นมูลค่าสุด 30 บาท/รายการ) ตั้งแต่ 7 พ.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65วิธีการใช้ "บางจาก พอยท์เพย์"

1.  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากและเข้าสู่ระบบสมาชิก
2.  กดปุ่ม "พอยท์เพย์" บนแอปพลิเคชันบางจากและแจ้งร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าสร้าง QR Code 
3.  สแกน QR Code จากร้านค้าถุงเงินที่ระบุจำนวนเงินให้เรียบร้อยแล้ว
4.  หากพอยท์ไม่เพียงพอ โปรดแจ้งร้านค้าเปลี่ยนจำนวนเงินเพื่อสร้าง QR Code รับเงิน และสแกนใหม่อีกครั้ง
5.  กดปุ่มจ่ายและยืนยันการจ่ายพอยท์ เงื่อนไขการแลกบางจาก พอยท์เพย์
1. ทุก 8 บางจากพอยท์ สามารถใช้เป็นส่วนลด 1 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ (มูลค่า 1 บางจาก พอยท์ เท่ากับ 12.5 สตางค์) โดยทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน จะได้รับคะแนนคืน 50% จากการใช้คะแนนปกติ (สำหรับเดือน ม.ค. 66) 
โปรโมชั่นพิเศษ ! ใช้เพียง 6 บางจากพอยท์ เป็นส่วนลด 1 บาท ในทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน จะได้รับคะแนนคืน 50% จากการใช้คะแนนปกติ จำกัดการรับคะแนนคืนสูงสุดไม่เกิน 180 คะแนน/รายการ (สำหรับเดือน พ.ย. - ธ.ค. 65)
2. ระยะเวลาที่ร่วมรายการ 7 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66 (ได้รับพอยท์คืน 50% รวม 6 วัน ได้แก่  7 พ.ย. 65 / 14 พ.ย. 65 / 5 ธ.ค. 65 / 12 ธ.ค. 65 / 2 ม.ค. 66 / 9 ม.ค. 66)
3. สมาชิกบางจากสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดที่ร้านถุงเงิน จำกัดจำนวน 5 ครั้งต่อวัน และแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 8,000 คะแนนต่อเดือน
4. จำกัดจำนวน 200 สิทธิ์/วัน รวมจำนวน 400 สิทธ์/เดือน
5. จำกัด 1 บัตร/สิทธิ์/วัน
6. สมาชิกบางจากสามารถใช้คะแนนสะสมบางจากเพื่อใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการบนแอปพลิเคชันบางจาก โดยต้องมีคะแนนสะสมบางจากคงเหลือ ณ วันทำรายการไม่น้อยกว่าจำนวนคะแนนที่ต้องใช้แลกครั้งนั้นๆ จึงจะสามารถทำรายการได้
7. เมื่อสมาชิกใช้คะแนนสะสมบางจากเพื่อแลกรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันบางจาก เมื่อกดยืนยันการทำรายการแล้ว คะแนนสะสมบางจากจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
8. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแลกคะแนนสะสมบางจากเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการระหว่างแอปพลิเคชันบางจากและแอปพลิเคชันถุงเงิน

ดาวน์โหลดแอปบางจากเพื่อใช้สิทธิ์
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android >> คลิก 
ระบบปฏิบัติการ Huawei >> คลิก