วันธรรมดา เที่ยวดีมีคืน

วันธรรมดา เที่ยวดีมีคืน
1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. จำกัดจำนวนเพียง 40,000 สิทธิ์เท่านั้น ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 
2. ระยะเวลาใช้สิทธิ์เติมน้ำมันเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ 250 คะแนน (มูลค่า 50 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564  
3. สมาชิกบางจากที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์และเติมน้ำมัน 500 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากข้ามจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ (ระบบจะอ้างอิงจังหวัดที่สมาชิกระบุในฐานข้อมูล ถือเป็นจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่) จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 250 คะแนน เช่น สมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ และมีที่อยู่ตามฐานข้อมูลในระบบเป็นกรุงเทพมหานคร เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร สมาชิกจึงจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 
4. บางจากฯ จะโอนคะแนนสะสมพิเศษ 250 คะแนน เข้าสู่บัตรสมาชิกโดยอัตโนมัติโดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์และเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 โอนคะแนนพิเศษภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และ  รอบที่ 2 สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์และเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 โอนคะแนนพิเศษภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
5. จำกัด 1 หมายเลขสมาชิกบางจากที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ
6. ในกรณีที่สมาชิกไม่มีการระบุจังหวัดที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล สมาชิกจะต้องปรับปรุงฐานข้อมูลโดยอัพเดตข้อมูลจังหวัดที่อยู่ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ท่านสมาชิกสามารถอัพเดตฐานข้อมูล ได้ที่  https://member.bangchak.co.th/th
7. สมาชิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่ www.bcpgreenmiles.com/bcpxtat
8. ในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด