เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน

เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
15 ก.ค. 65 – 15 ก.ค. 66
เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบางจาก ใช้ 500 คะแนน แลกรับส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า 100 บาท  
กดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 - 15 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ขั้นตอนการแลกคะแนนผ่านแอปฯบางจาก
1. ดาวน์โหลดแอปบางจากและเข้าสู่ระบบสมาชิก
2. เลือกคำว่าแลกสิทธิพิเศษ
3. ไปที่หัวข้อ การลงทุน
4. เลือก โปรโมชั่น  เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
5. กดปุ่ม แลกรับสิทธิ์
6. ระบบจะแสดงรหัส เพื่อรับสิทธิ์กรุณาคัดลอกหรือบันทึกรหัส
 
​ขั้นตอนการใช้ส่วนลดเพื่อซื้อกองทุนรวมผ่านแอป InnovestX
        1. เข้าแอปพลิเคชั่น InnovestX แล้วเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการ
           ซื้อกองทุน
        2. เลือกกองทุนที่ต้องการและกด "ซื้อ"
        3. เลือก "บัญชีบริการเงินสด"เป็นบัญชีชำระเงิน
        4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน
        5. กดช่อง "ระบุรหัสส่วนลด"
        6. ระบุรหัสส่วนลดและกดปุ่ม "ค้นหา" และใช้เดี๋ยวนี้
        7. ตรวจสอบข้อมูลศึกษารายละเอียดกองทุนกรอกรหัส PIN
           และกดยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ
        8. ส่งคำสั่งซื้อเข้าระบบสำเร็จ

งื่อนไขโครงการ Point to Invest: 
สำหรับการแลกคะแนนสะสมบัตรสมาชิกบางจาก ผ่านแอปพลิเคชัน Bangchak และการซื้อกองทุนรวมโดยใช้ส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX
1. สมาชิกบางจากใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน เพื่อแลกรับรหัสส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า 100 บาท2. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2566
3. กด รับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Bangchak หรือ เว็บไซต์ https://www.bcpgreenmiles.com
4. จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ / จำกัด 2 สิทธิ์ / เดือน ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน InnovestX เท่านั้น
5. สามารถใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2566
6. ในกรณีที่กดแลกคะแนนรับสิทธิ์แล้ว ต้องนำมาใช้ก่อนรหัสหมดอายุเท่านั้น
7. หากสมาชิกทำโค้ดสูญหาย หรือ ลบข้อความ จะไม่สามารถขอโค้ดทดแทน หรือขอคืนคะแนนภายหลังได้ โค้ดที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
8. โค้ดที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ กรณีที่ลูกค้าใส่รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบในทุกกรณี
9. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีลงทุนกองทุนรวมที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX สามารถใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ได้ทุกกองทุน ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX และจะต้องเลือกชำระเงินผ่านบัญชีบริหารเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดในการซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่นได้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีบัญชีลงทุนกองทุนรวมกับทาง InnovestX ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมให้แล้วเสร็จก่อนการใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม
10. สามารถใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ได้ทุกกองทุน โดยจะต้องมียอดซื้อกองทุนรวมมากกว่าส่วนลดแทนเงินสดที่ได้รับ หรือตามยอดขั้นต่ำของการซื้อ เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด
11. สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ 1 กองทุนรวมเท่านั้น
12. การใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ทุกกองทุน เป็นไปตามที่ บล. ไทยพาณิชย์กำหนด โดยสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ในกรณีที่มีการแลก e-Coupon แล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดให้ในทุกกรณี
13. บล. ไทยพาณิชย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในการแลกคะแนนบัตรสมาชิกบางจาก บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการบริการนั้น ๆ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริการการแลกคะแนนบัตรสมาชิกบางจาก โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
14. บล. ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บล.ไทยพาณิชย์ เป็นที่สุด
15. ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือก่อนตัดสินใจลงทุน
16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกบางจาก ได้ที่ บางจาก Call Center โทร. 1651 กด 4
17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือแอปพลิเคชั่น InnovestX ได้ที่อีเมล innovestx_contact@scb.co.th หรือ เฟสบุ๊ก InnovestX