เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน

เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
15 ก.ค. 65 – 15 ก.ค. 66
เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
คะแนนสะสม 500 คะแนน เพื่อแลกรับรหัสส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า 100 บาท

ขั้นตอนการแลกคะแนนผ่านแอปฯบางจาก
1.ดาวน์โหลดแอปบางจากและเข้าสู่ระบบสมาชิก
2.เลือกคำว่าแลกสิทธิพิเศษ
3.ไปที่หัวข้อ การลงทุน
4.เลือก โปรโมชั่น  เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน
5.กดปุ่ม แลกรับสิทธิ์
6.ระบบจะแสดงรหัส เพื่อรับสิทธิ์กรุณาคัดลอกหรือบันทึกรหัส
 
​ขั้นตอนการใช้ส่วนลดเพื่อซื้อกองทุนรวมผ่านแอป EASY INVEST
        1.เข้าแอปพลิเคชั่น EASY INVESTแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการซื้อกองทุน
        2.เลือกกองทุนที่ต้องการและกด "ซื้อ"
        3.เลือก "บัญชีบริการเงินสด"เป็นบัญชีชำระเงิน
        4.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน
        5.กดช่อง "ระบุรหัสส่วนลด"
        6.ระบุรหัสส่วนลดและกดปุ่ม "ค้นหา" และใช้เดี๋ยวนี้
        7.ตรวจสอบข้อมูลศึกษารายละเอียดกองทุนกรอกรหัส PIN
          และกดยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ
        8.ส่งคำสั่งซื้อเข้าระบบสำเร็จ

งื่อนไขโครงการ Point to Invest: 
สำหรับการแลกคะแนนสะสมบัตรสมาชิกบางจาก ผ่านแอปพลิเคชัน Bangchak และการซื้อกองทุนรวมโดยใช้ส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST
1. สมาชิกบางจากใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน เพื่อแลกรับรหัสส่วนลดการซื้อกองทุนรวมมูลค่า 100 บาท2. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2566
3. กด รับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Bangchak หรือ เว็บไซต์ https://www.bcpgreenmiles.com/
4. จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ / จำกัด 2 สิทธิ์ / เดือน ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน EASY INVEST เท่านั้น
5. สามารถใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2566
6. ในกรณีที่กดแลกคะแนนรับสิทธิ์แล้ว ต้องนำมาใช้ก่อนรหัสหมดอายุเท่านั้น
7. หากสมาชิกทำโค้ดสูญหาย หรือ ลบข้อความ จะไม่สามารถขอโค้ดทดแทน หรือขอคืนคะแนนภายหลังได้ โค้ดที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
8. โค้ดที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ กรณีที่ลูกค้าใส่รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบในทุกกรณี
9. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีลงทุนกองทุนรวมที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST สามารถใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ได้ทุกกองทุน ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST และจะต้องเลือกชำระเงินผ่านบัญชีบริหารเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดในการซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่นได้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีบัญชีลงทุนกองทุนรวมกับทาง EASY INVEST ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมให้แล้วเสร็จก่อนการใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม
10. สามารถใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ได้ทุกกองทุน โดยจะต้องมียอดซื้อกองทุนรวมมากกว่าส่วนลดแทนเงินสดที่ได้รับ หรือตามยอดขั้นต่ำของการซื้อ เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด
11. สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ 1 กองทุนรวมเท่านั้น
12. การใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดในการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ทุกกองทุน เป็นไปตามที่ บล. ไทยพาณิชย์กำหนด โดยสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ในกรณีที่มีการแลก e-Coupon แล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดให้ในทุกกรณี
13. บล. ไทยพาณิชย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ในการแลกคะแนนบัตรสมาชิกบางจาก บริษัทฯจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการบริการนั้น ๆ ในกรณที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริการการแลกคะแนนบัตรสมาชิกบางจาก โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
14. บล. ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บล.ไทยพาณิชย์ เป็นที่สุด
15. ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือก่อนตัดสินใจลงทุน
16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกบางจาก ได้ที่ บางจาก Call Center โทร. 1651 กด 4
17.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่บงกับการลงทุนหรือแอปพลิเคชั่น EASY INVEST  ได้ที่อีเมล  scbonline @scb.c.oth หรือ เฟสบุ๊ก SCB Securities