สมาชิกบางจาก แรงเกินต้าน! สะสมแต้มแลกทอง แลกน้อย แลกเร็ว แลกคุ้ม 


Promotion Period : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67

สมัครเข้าร่วมโครงการ แลกแต้ม แลกทอง 
หลักฐานในการสมัคร 
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ 
- บัตรสมาชิกบางจาก 
  
คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ "แลกแต้มแลกทอง" 
1. เป็นสมาชิกบัตรบางจาก 
2. เติมดีเซล มากกว่า 1,000ลิตร/เดือน  หรือ เติมแก๊สโซฮอล์  มากกว่า 400ลิตร/เดือน 
3. ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ใช้บัตร Fleet Card 
4. ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ได้เทอมเครดิตจากทางสถานีบริการ 
  
รายละเอียดการแลกคะแนน 
  
ลูกค้าที่เติมแก๊สโซฮอล์ 
แลก 22,500 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า  5,000 บาท 
แลก 45,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า 10,000 บาท 
แลก 90,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า 20,000 บาท 
  
ลูกค้าที่เติมดีเซล 
แลก 12,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า  2,500 บาท 
แลก 21,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า  5,000 บาท 
แลก 38,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า 10,000 บาท 
แลก 70,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า/ บัตรเติมน้ำมัน/ E-Coupon มูลค่า 20,000 บาท 
  
วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67 
  
อ่านรายละเอียดโครงการ “แลกแต้มแลกทอง” และสมัครเข้าโครงการ คลิก https://bit.ly/3rpH13s  
นำส่งเอกสารประกอบการสมัคร  มายัง Line ID bcp555  ดังนี้  
1.รูปถ่ายบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ 
2.รูปถ่ายด้านหลังบัตรสมาชิกบางจาก ให้เห็นเลขที่บัตร 7896... อย่างชัดเจน 
  
หมายเหตุ : สะสมคะแนนครบแล้ว ต้องการแลกคะแนน คลิ๊ก https://bit.ly/3sC0PQW 
ท่านสามารถแลกคะแนนโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. เลือกรับรหัสแลกทองออโรร่า (Aurora) เพื่อนำไปซื้อทองคำตามมูลค่าที่กำหนด 
2. เลือกรับบัตรเติมน้ำมัน Cash Card เพื่อนำไปเติมน้ำมัน / ซื้อน้ำมันหล่อลื่นตามมูลค่าที่กำหนด 
3. เลือกรับ E-Coupon เพื่อนำไปเติมน้ำมัน ตามมูลค่าที่กำหนด 
  
สอบถามข้อมูล :  Call Center 1651 กด 4 หรือ  Line ID : bcp555 


Related Promotions