บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK - SUANKULARB รับเครดิตเงินคืน 1%*


Promotion Period : 1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

บัตรเครดิต KTC – BANGCHAK - SUANKULARB VISA PLATINUM

รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับน้ำมันใส ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

จากยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาท/เซลส์สลิป จะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67

คะแนนแทนเงินบริจาค เข้าสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ เพื่อสนับสนุนกองทุนโรงเรียนฯ

ทุก 100 คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค 12 บาท

ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ คลิก

หมายเหตุ : สถานีบริการน้ำมันเฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากเดิม ตามรายชื่อที่ปรากฎ  ไม่รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่


Related Promotions