ใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดน้ำมันบางจาก


Promotion Period : 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เติมน้ำมันบางจาก ใช้พ้อยท์แลกได้!
เพิ่มความคุ้มให้ลูกค้าบางจาก ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ
ใช้คะแนน K Point 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดน้ำมัน 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไข
1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ยังคงสภาพสมาชิกปกติ และมีประวัติการชำระเงินตรงตามเงื่อนไขกับธนาคารเท่านั้น 
2. บัตรเครดิตไทยเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิต LINE POINTS ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
3. กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด เพื่อแลกรับส่วนลดน้ำมัน
4. คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
5. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
6. ตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือ หรือ สอบถามเกี่ยวกับการแลกคะแนนบัตรเครดิต โทร. 02-888-8888 กด 823

ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ คลิก

หมายเหตุ : สถานีบริการน้ำมันเฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากเดิม ตามรายชื่อที่ปรากฎ  ไม่รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่


Related Promotions