เงื่อนไขและข้อกำหนด


1. บัญชีผู้ใช้

  • ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ในการร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ โปรดรักษารหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เพราะท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดกำลังใช้งานบัญชีของท่านอยู่ โปรดแจ้งให้บริษัททราบ ผ่านช่องทางตามรายละเอียดในเมนู “ติดต่อเรา”
  • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านการลงทะเบียน ถือว่าท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้บริษัทเพื่อใช้เป็นประวัติส่วนตัวของท่าน ทุกกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นี้

2. เนื้อหาผู้ใช้

  • ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมาย รวมทั้งกฎหรือระเบียบระหว่างประเทศ ท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาหรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ท่านได้โพสต์หรือกระทำบนเว็บไซต์ รวมถึงผลที่ตามมาของการกระทำเหล่านั้นด้วย
  • หากบริษัทได้รับแจ้งว่าเนื้อหาของท่านละเมิดกฎหรือสิทธิ์ของผู้อื่น หรือหากบริษัทพบว่าเนื้อหาของท่านละเมิดแนวทางของเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นออกจากเว็บไซต์

3. การโพสต์เนื้อหา

  • เนื้อหาที่ท่านได้ส่งมาหรือโพสต์บนเว็บไซต์ มีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้จากสาธารณะ หากท่านกังวลว่าสมาชิกท่านอื่นๆ ของเว็บไซต์ หรือบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก จะมองเห็นเนื้อหาบางส่วนของท่าน กรุณาอย่าโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น ขอให้ท่านโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

4. สิทธิ์ของบริษัท

บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นและบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า Application Programming Interface (API*) รหัส และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยพนักงานของบริษัท บริษัทห้ามท่านกระทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ขณะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์
  • เข้าถึง แทรกแซง หรือใช้งานพื้นที่หรือระบบภายในเว็บไซต์ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือของผู้ให้บริการของบริษัท
  • ทำให้ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ หรือสำรวจ หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบใดๆ ของบริษัท
  • ใช้บริการของบริษัทในทางใดทางหนึ่งเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือแทรกแซง ขัดขวางการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งไวรัส การบรรจุข้อมูลเกินขนาด การทำให้ข้อมูลล้น การทำสแปม การส่งอีเมลจำนวนมากไปยังเว็บไซต์
* Application Programming Interface (API) คือ การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นและบริการหลากหลายประเภท โดยช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปัน (Share) เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชั่นหรือบริการต่างๆ และช่วยให้บุคคลภายนอกค้นพบเนื้อหา ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อต่างๆ และแบ่งปันสื่อเหล่านั้นผ่านการฝังลิงค์เว็บไซต์