“บัตรสมาชิกบางจาก” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน


20 มี.ค. 62

"บัตรสมาชิกบางจาก" สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากตลอดปี 2561 รวมกับส่วนที่บริษัทฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท
ตามโครงการ “สมาชิกบัตรบางจากร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ” ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 13 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนศรีนครินทร์

บางจากฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถช่วยสังคมร่วมกันได้ ด้วย feature “ตะกร้าบุญ” บน Bangchak Mobile Application และ www.bcpgreenmiles.com ที่สมาชิกสามารถระบุจำนวนคะแนน และเลือกองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จะบริจาคได้เป็นครั้งๆ ไป
จึงเชิญชวนผู้ใช้น้ำมันสมัครบัตรสมาชิกบางจาก เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

สำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ 13 แห่ง ได้แก่
- มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- มูลนิธิรามาธิบดี
- สภากาชาดไทย
- มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
- มูลนิธิธรรมรักษ์
- มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
- มูลนิธิแพทย์ชนบท
- มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
- มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ
- มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์

ซึ่งครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก คนพิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม


ข่าวแนะนำอื่นๆ