บางจากฯ และสมาชิกกรีนไมลส์ร่วมมอบเงินให้ 18 องค์กรสาธารณประโยชน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อร่วมช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


25 เม.ย. 66

          นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บางจากฯ  ร่วมเป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์มอบเงินจากการบริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ     รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสบทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 18 แห่ง โดยสมาชิกร่วมใจกันบริจาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17  เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์  และสิ่งแวดล้อม   ช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน      

          นายชัยวัฒน์กล่าวว่า บางจากฯ ได้ริเริ่มเป็นสื่อกลางให้สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ “ตะกร้าบุญ” ให้เลือกบริจาคคะแนนสะสมผ่าน Bangchak Mobile Application หรือ www.bcpgreenmiles.com ได้ด้วย  โดยที่ผ่านมาสมาชิกบางจากกรีนไมลส์พร้อมใจกัน  เลือกมอบคะแนนสะสมที่ได้รับให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จนปัจจุบันมีจำนวนองค์กรที่ได้รับบริจาคขยายออกไปกว้างขึ้นรวมเป็นทั้งหมด 18 องค์กร ครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์  และสิ่งแวดล้อม    ได้แก่ 1. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 3. มูลนิธิรามาธิบดี 4. สภากาชาดไทย 5. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ 7. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 8. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 9. มูลนิธิแพทย์ชนบท 10. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 11. มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์) 12. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 13. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 14. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 15. มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 16. สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ
(องค์กรสาธารณประโยชน์) 17. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ 18. มูลนิธิใบไม้ปันสุข

          นายชัยวัฒน์กล่าวว่า  บางจากฯ เป็นแบรนด์แรกในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่จัดทำระบบสมาชิกขึ้นมา  เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานคุณภาพสูงที่สะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อม   ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่สมาชิกเติมน้ำมัน  ซื้อสินค้าและบริการในเครือบางจาก แล้วนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟอินทนิล ร้านใบจาก หรือซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและ  
Furio Care     และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย และเป็นรายเดียวที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ  รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น  ล่าสุดนี้ ยังได้ยกระดับเป็นสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ดิจิทัลการ์ดเต็มรูปแบบ โดยสะสมคะแนนเพียงบอกหมายเลขโทรศัพท์ แลกคะแนนรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอปบางจากและ Bangchak LINE Official    ให้สมาชิกสะดวกง่ายยิ่งขึ้นไปอีกขั้นไม่ต้องใช้บัตรอีกต่อไป   
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ได้ที่ www.bcpgreenmiles.com 

          “ขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้น้ำมัน สมัครเป็นสมาชิกบางจากกรีนไมลส์กัน เพราะนอกจากจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้ว  ยังสามารถเลือกที่จะช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์  สิ่งแวดล้อม    ฯลฯ  มาร่วมทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ”


ข่าวแนะนำอื่นๆ