ผู้บริหารบางจากเป็นตัวแทนสมาชิกมอบเงินจากคะแนนสะสมให้มูลนิธิ


26 มี.ค. 64

ผู้บริหารบางจากเป็นตัวแทนสมาชิกมอบเงินจากคะแนนสะสมให้มูลนิธิ

          เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนเกษตร-นวมินทร์ คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณนายสมชัย  เตชะวณิช  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่   กลุ่มธุรกิจการตลาด และผู้บริหารบางจากฯ ร่วมกันเป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกตลอดปี 2563 รวมกับส่วนที่บางจากฯ สมทบเป็นเงินกว่า 3,000,000 บาท ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ 17 แห่ง  ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิธรรมรักษ์ (ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี) มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิ      ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) มูลนิธิใบไม้ปันสุข และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในปีนี้ โดยมีตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มาร่วมรับมอบ  ได้แก่

  • ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ที่ 4 จากซ้าย)
  • นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ที่ 7 จากซ้าย)
  • นายขันธ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ที่ 6 จากซ้าย)
  • นางรัตน์รดาวินท์ เอี่ยมชัย ตัวแทนมูลนิธิรามาธิบดี (ที่ 8 จากซ้าย)
  • คุณมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก (ที่ 2 จากซ้าย)
  • นายพงษ์ชัย ศรีธัญพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ พอ.สว. (ที่ 1 จากซ้าย)

          ทั้งนี้  ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือนี้ได้แล้ววันนี้
เพียงสมัครสมาชิกบางจาก =>  เข้าระบบสมาชิก => เมนูสิทธิพิเศษ => ตะกร้าบุญ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นบางจาก 


ข่าวแนะนำอื่นๆ