บางจากฯ ร่วมใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอม กระเทียม


22 เม.ย. 65

บางจากฯ ร่วมใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอม กระเทียม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหัวสามชนิด ได้แก่ หอมแดง หอมใหญ่ และกระเทียม ที่ออกมาพร้อมกันจำนวนมากตามฤดูกาล ด้วยการรับซื้อนำมาสมนาคุณลูกค้า โดยสมาชิกบางจากเติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี หอมแดง หอมใหญ่ หรือกระเทียม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ถุง มูลค่า 25 บาท ตั้งแต่ 22 - 24 เมษายน 2565 หรือจนกว่าของจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ที่ร่วมรายการ


ข่าวแนะนำอื่นๆ