สมาชิกบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

สมาชิกบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น

โดยชำระค่าน้ำมันเต็มจำนวน แต่ส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะคืนเป็นคะแนนสะสม
(รับสิทธิ์เฉพาะวันที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.)


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
คลิก เพื่อรับสิทธิ์

*ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้พ้อยท์เพิ่มนี้เฉพาะสมาชิกบัตรบางจากที่ติ๊กรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น

สูตรการคำนวณคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับ = คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)

ตารางการรับคะแนนสะสมพิเศษ

ราคาน้ำมันขึ้น(สตางค์ต่อลิตร) คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ (คะแนนต่อการเติม 1 ลิตร)

40

2

50

2.5
60 3
70 3.5

ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสมในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น          

1. เมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม(เศษที่ไม่เต็มลิตรปัดทิ้ง))+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
ตัวอย่าง น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้
                38 + (38.18 X 3)  = 152.54 
                คะแนนที่ได้รับ   = 152  คะแนน

2. เมื่อเติมน้ำมันดีเซล
คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม หาร 4 ผลลัพธ์ปัดเศษลง)+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
ตัวอย่าง น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันดีเซล 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้           
                (38.18 ÷ 4) + (38.18 X 3)  = คำตอบ
                             (9) + (114.54)  = 123.54
                             คะแนนที่ได้รับ  = 123  คะแนน

เงื่อนไขรายการ

1. สิทธิ์นี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
2. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงินก่อนเพื่อรับสิทธิ์
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.

หมายเหตุ :
(1) บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     - สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
     - บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
(2) บัตรบางจากดีเซลคลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     - สูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
     - บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน

** หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ โปรดสังเกตุจากป้ายที่สถานี
ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันที่ไม่ร่วมรายการ คลิก


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ