แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน! สมาชิกบางจากเติมน้ำมันดีเซลทุกประเภท รับคะแนน X2


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน

สมาชิกบางจาก เติมน้ำมันดีเซลทุกประเภท รับคะแนนสะสมคูณ 2
(ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล S B7 และ ไฮดีเซล B20 S)


วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไข
1. สมาชิกบางจาก เติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S B7 , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล S B7 และ ไฮดีเซล B20 S รับคะแนนสะสมคูณ 2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันกลุ่มดีเซล ครบ 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2. ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมคูณ 2 ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมสุทธิที่ได้รับ (30 ลิตร หาร 4 ผลลัพธ์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) นำมาคูณ 2 ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ 14 คะแนน
3. บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมคะแนนเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสมและคะแนนสะสมพิเศษ จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสมและคะแนนสะสมพิเศษตามโครงการสมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น
5. ค้นหาปั๊มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Bangchak Mobile Application
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ