สมาชิกบางจาก แรงเกินต้าน สะสมแต้มแลกทอง แลกน้อย แลกเร็ว แลกคุ้ม


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67

สมาชิกบางจาก แรงเกินต้าน! สะสมแต้มแลกทอง แลกน้อย แลกเร็ว แลกคุ้ม 

สมัครเข้าร่วมโครงการ แลกแต้ม แลกทอง
หลักฐานในการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์
- บัตรสมาชิกบางจาก

 
คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ "แลกแต้มแลกทอง"
1. เป็นสมาชิกบัตรบางจาก
2. เติมดีเซล มากกว่า 1,000ลิตร/เดือน  หรือ เติมแก๊สโซฮอล์  มากกว่า 400 ลิตร/เดือน
3. ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ใช้บัตร Fleet Card
4. ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ได้เทอมเครดิตจากทางสถานีบริการ
 
รายละเอียดการแลกคะแนน
 
ลูกค้าที่เติมแก๊สโซฮอล์
แลก 22,500 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 5,000 บาท
แลก 45,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 10,000 บาท
แลก 90,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 20,000 บาท
 
ลูกค้าที่เติมดีเซล
แลก 12,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 2,500 บาท
แลก 21,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 5,000 บาท
แลก 38,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 10,000 บาท
แลก 70,000 คะแนน รับรหัสแลกทองออโรร่า / บัตรเติมน้ำมัน / E-Coupon มูลค่า 20,000 บาท
 
วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
 
อ่านรายละเอียดโครงการ “แลกแต้มแลกทอง” และสมัครเข้าโครงการ คลิก https://bit.ly/3rpH13s
นำส่งเอกสารประกอบการสมัคร  มายัง Line ID: bcp555  ดังนี้ 
1. รูปถ่ายบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
2. รูปถ่ายด้านหลังบัตรสมาชิกบางจาก ให้เห็นเลขที่บัตร 7896... อย่างชัดเจน
 
หมายเหตุ : สะสมคะแนนครบแล้ว ต้องการแลกคะแนน คลิก https://bit.ly/3sC0PQW
ท่านสามารถแลกคะแนนโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. เลือกรับรหัสแลกทองออโรร่า (Aurora) เพื่อนำไปซื้อทองคำตามมูลค่าที่กำหนด
2. เลือกรับบัตรเติมน้ำมัน Cash Card เพื่อนำไปเติมน้ำมัน / ซื้อน้ำมันหล่อลื่นตามมูลค่าที่กำหนด
3. เลือกรับ E-Coupon เพื่อนำไปเติมน้ำมัน ตามมูลค่าที่กำหนด
 
สอบถามข้อมูล :  Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น. หรือ Line ID: bcp555


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ