สมาชิก The 1 เติมน้ำมันบางจากสะสมคะแนนทุกลิตร


วันที่จัดรายการ : 1 พ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 68

สมาชิก The 1 เติมน้ำมันบางจากสะสมคะแนนทุกลิตร
สมาชิก The 1 รับคะแนนสะสมเมื่อเติมน้ำมันบางจาก
หรือซื้อน้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ


การสะสมคะแนน : แจ้งเบอร์มือถือเพื่อสะสมคะแนน

 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร = รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน 
 • เติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร = รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน
 • ซื้อน้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท = รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน

การแลกคะแนนสะสม : แสดงบัตรประชาชนเพื่อแลกคะแนน

 • ใช้คะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดได้ 100 บาท


ตั้งแต่  1 พฤษภาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568


ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิมที่ร่วมรายการ คลิก

โดยสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม หมายถึง สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม


เงื่อนไขรายการ :

 • สมาชิก The 1 แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือในการสะสมคะแนน The 1
 • แสดงบัตรประชาชนในการแลกคะแนน
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์สะสมคะแนนร่วมกับ บัตรสมาชิกบางจากทุกประเภท , บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ  , บัตรเอไอเอส เซเรเนด ทุกประเภท  และบัตรส่วนลดอื่นได้
 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง / 1 ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน)
 • เติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 200 ลิตรต่อครั้ง / 1 ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 1,000 ลิตรต่อเดือน)
 • ซื้อน้ำมันเครื่องรุ่นที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน (จำกัดไม่เกิน 2,500 บาทต่อครั้ง / 1 ครั้งต่อวัน / ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน)
 • จำกัดการแลกคะแนนสำหรับการเติมน้ำมัน รวมถึงการซื้อเครื่องดื่มและสินค้าร้านอินทนิล 1 ครั้งต่อวัน / สูงสุด 4 ครั้งต่อเดือน
 • แลกคะแนนสำหรับการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 1,000 คะแนนต่อครั้ง
 • กรณีที่แลกคะแนนสะสม The 1 จะไม่สามารถรับคะแนนสะสม The 1 ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
 • 1 คะแนนมีมูลค่า 12.5 สตางค์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.

โปรโมชันแนะนำอื่นๆ