แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน! สมาชิกบางจากเติมน้ำมันดีเซล รับคะแนน X2


วันที่จัดรายการ : 1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน!

สมาชิกบางจาก เติมน้ำมันดีเซล รับคะแนนสะสมคูณ 2
(ร่วมรายการเฉพาะน้ำมันไฮดีเซล S, ไฮดีเซล S B7 และ ไฮดีเซล B20 S)

มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร

วันที่จัดรายการ 1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไข
1. สมาชิกบางจาก เติมน้ำมันบางจากไฮดีเซล S, ไฮดีเซล S B7, ไฮดีเซล B20 S รับคะแนนสะสมคูณ 2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ (ปกติเติมน้ำมันกลุ่มดีเซล ยกเว้นน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ครบ 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมคูณ 2 เช่น เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมสุทธิที่ได้รับ (30 ลิตร หาร 4 ผลลัพธ์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) นำมาคูณ 2 ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ 14 คะแนน
2. สมาชิก 1 หมายเลข สะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
3. ค้นหาปั๊มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Bangchak Mobile Application
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ