กิน ดื่ม หรือซื้อของชำ อย่าลืม! ใช้บางจากพอยท์ จ่ายแทนเงินสด ที่ร้านค้าถุงเงิน


วันที่จัดรายการ : 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

สมาชิกบางจาก กิน ดื่ม หรือซื้อของชำ
อย่าลืม! ใช้บางจากพอยท์ จ่ายแทนเงินสด ที่ร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการพอยท์เพย์กว่า 400,000 แห่งทั่วประเทศ (ทั้งร้านอาหาร และร้านขายของชำ) 


ทุก 8 บางจากพอยท์ = 1 บาท


ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

วิธีการใช้ "บางจาก พอยท์เพย์" 
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากและเข้าสู่ระบบสมาชิก 
2. กดปุ่ม "พอยท์เพย์" บนแอปพลิเคชันบางจากและแจ้งร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าสร้าง QR Code  
3. สแกน QR Code จากร้านค้าถุงเงินที่ระบุจำนวนเงินให้เรียบร้อยแล้ว 
4. หากพอยท์ไม่เพียงพอ โปรดแจ้งร้านค้าเปลี่ยนจำนวนเงินเพื่อสร้าง QR Code รับเงิน และสแกนใหม่อีกครั้ง 
5. กดปุ่มจ่ายและยืนยันการจ่ายพอยท์ 

เงื่อนไขการแลกบางจาก พอยท์เพย์ 
1. ทุก 8 บางจากพอยท์ สามารถใช้เป็นส่วนลด 1 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ (มูลค่า 1 บางจากพอยท์ เท่ากับ 12.5 สตางค์) 
2. สมาชิกบางจากต่อ 1 หมายเลขสมาชิก สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดที่ร้านถุงเงิน จำกัดจำนวน 5 ครั้งต่อวัน และแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 8,000 คะแนนต่อเดือน 
3. สมาชิกบางจากสามารถใช้คะแนนสะสมบางจากเพื่อใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการบนแอปพลิเคชันบางจาก โดยต้องมีคะแนนสะสมบางจากคงเหลือ ณ วันทำรายการไม่น้อยกว่าจำนวนคะแนนที่ต้องใช้แลกครั้งนั้นๆ จึงจะสามารถทำรายการได้ 
4. เมื่อสมาชิกใช้คะแนนสะสมบางจากเพื่อแลกรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันบางจาก เมื่อกดยืนยันการทำรายการแล้ว คะแนนสะสมบางจากจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี 
5. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแลกคะแนนสะสมบางจากเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการระหว่างแอปพลิเคชันบางจากและแอปพลิเคชันถุงเงิน 
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น. 
 
ดาวน์โหลดแอปบางจากเพื่อใช้สิทธิ์ 
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android >> คลิก
ระบบปฏิบัติการ Huawei >> คลิก


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ