บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK รับเครดิตเงินคืน 1%*


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK VISA PLATINUM และ KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD

รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับน้ำมันใส ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

จากยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาท/เซลส์สลิป จะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67

ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ คลิก


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ