สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันไฮพรีเมียมทุกประเภท สะสมครบทุก 2,000 บาท* รับฟรี! คูปองน้ำมัน 100 บาท


วันที่จัดรายการ : 16 ก.ย. 66 - 15 ธ.ค. 66

แรงทั้งรถ แรงทั้งโปรฯ 

เติมน้ำมัน สะสมครบ 2,000  บาท รับส่วนลดฟรี 100 บาท

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ อัปเวลความพรีเมียมไปอีกขั้น เมื่อเติมน้ำมันบางจากกลุ่มไฮพรีเมียม

ทั้งไฮพรีเมียม 97 และไฮพรีเมียมดีเซล S  สะสมยอดเติมครบ 2,000 บาท ตามรอบที่กำหนด

รับรหัสคูปองทาง SMS เพื่อใช้เป็นส่วนลด 100 บาท  เมื่อเติมน้ำมันครั้งต่อไป 

  • รอบที่ 1 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566
  • รอบที่ 2 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566
  • รอบที่ 3 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 66 - 15 ธ.ค. 66

⛽ดูรายชื่อสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันกลุ่มบางจากไฮพรีเมียม คลิก

📍 เงื่อนไขรายการ

1. สมาชิกบางจากเติมน้ำมัน บางจากไฮพรีเมียม ดีเซล เอส หรือ บางจากไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม(สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ที่ร่วมรายการ สะสมยอดเติมน้ำมันครบทุก 2,000 บาท* ภายในแต่ละรอบระยะเวลาที่กำหนด รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านระบบ SMS กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

*ยอดเติมน้ำมันสะสม ไม่รวมการชำระค่าน้ำมันด้วยบัตร fleet card

2. สมาชิกบางจาก 1 หมายเลขสมาชิก มีสิทธิรับคูปองส่วนลด 2 สิทธิ์ต่อหนึ่งรอบการสะสม

3. คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม(สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ที่ร่วมรายการในครั้งถัดไป โดยแสดง SMS ที่มีรหัสคูปองให้แก่พนักงานก่อนรับบริการเติมน้ำมัน

4. รหัสคูปองส่วนลด 1 หมายเลข สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันได้ต่อ 1 ใบเสร็จ

5. รอบการสะสมเพื่อรับสิทธิมี 3 รอบระยะเวลา ดังนี้

    5.1 รอบที่ 1 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566

    5.2 รอบที่ 2 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

    5.3 รอบที่ 3 สะสมยอดเติมน้ำมันระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

6. คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

7. คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 กด 4


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ