เติมไวได้ทอง


วันที่จัดรายการ : 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66

สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ

1. สำหรับสมาชิกบางจากที่สมัครใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 และเติมน้ำมันดีเซลทุกประเภท สะสมครบ 10,000 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับคูปองส่วนลดเพื่อซื้อทองคำที่ร้านทอง Aurora ทุกสาขา มูลค่า 1,500 บาท (เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านทอง Aurora กำหนด)

2. สำหรับสมาชิกที่สะสมการเติมน้ำมันครบตามที่กำหนด จะได้รับคูปองส่วนลดเพื่อซื้อทองคำที่ร้านทอง Aurora ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านระบบ SMS กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

3. คูปองส่วนลดเพื่อซื้อทองคำที่ร้านทอง Aurora มูลค่า 1,500 บาท สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

4. คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

5. วิธีการใช้สิทธิคูปองส่วนลดเพื่อซื้อทองคำที่ร้านทอง Aurora มูลค่า 1,500 บาท นำ SMS ที่ได้รับจาก Aurora ที่มีรหัสคูปองส่วนลด หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ และนามสกุลของผู้ได้รับสิทธิ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ไปแลกรับสิทธิที่ร้านทอง Aurora (ในกรณีที่ข้อมูลใน SMS ไม่ตรงกับข้อมูลบัตรประชาชนจะไม่สามารถแลกสิทธิ์ได้)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 กด 4

9. ในช่วงรายการส่งเสริมการขายนี้ สมาชิกใหม่จะได้รับการขยาเงื่อนไขการสะสมเป็น 10,000 ลิตรต่อเดือน (จำกัดการเติมน้ำมันดีเซล 5,000 ลิตรต่อครั้ง) และเมื่อหมดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ สมาชิกจะสามารถสะสมได้ตามเงื่อนไขปกติ คือ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 300 ลิตร สะสมสูงสุด 2,000 ลิตรต่อเดือน


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ