สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ รับ E-coupon มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS เมื่อเติมน้ำบางจากที่จังหวัดใดก็ได้ไม่จำกัดยอดเติม และเติมน้ำมันข้ามจังหวัดในภาคตะวันออก* ครั้งถัดไปในวันธรรมดาครบ 800 บาทขึ้นไป


วันที่จัดรายการ : 1 - 30 เม.ย. 67

**ขออภัย ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว**

รถพร้อม น้ำมันพร้อม

บางจากฯ ร่วมกับททท. โดยภูมิภาคภาคตะวันออกสนับสนุนการท่องเที่ยววันธรรมดา “WEEKDAY WORKATION”

เพียงสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ครั้งแรกที่จังหวัดใดก็ได้ ไม่จำกัดยอดเติม และมีการเติมน้ำมันครั้งถัดไปที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ โดยไม่ซ้ำจังหวัดเดิมที่เติมน้ำมันครั้งก่อนหน้า ในวันธรรมดา (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป จะได้รับ E-Coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า 50 บาท 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ครั้งแรกที่จังหวัดใดก็ได้ ไม่จำกัดยอดเติม และมีการเติมน้ำมันครั้งถัดไปที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ โดยไม่ซ้ำจังหวัดเดิมที่เติมน้ำมันครั้งก่อนหน้า ในวันธรรมดา (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป จะได้รับ E-Coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า 50 บาท
หมายเหตุ: สถานีบริการน้ำมันบางจาก รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่)
2. E-Coupon จะส่งให้แก่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลสมาชิกบางจากฯ นอกจากนี้ใน SMS จะมี link ของ ททท.  เพื่อให้สมาชิกบางจากฯ สามารถร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการท่องเที่ยวภาคตะวันออกได้ 
3. E-Coupon มูลค่า 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในครั้งถัดไป โดยแสดง SMS ที่มีรหัส E-coupon ให้แก่พนักงานก่อนการเข้ารับบริการ
4. จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
5. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
6. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 
7. E-Coupon สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
8. E-Coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
9. บัตร Fleet card, บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ, บัตรสมาชิกเดอะวัน, บัตรเอไอเอส เซเรเนด ทุกประเภท และบัตรส่วนลดอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4)


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ