สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันบางจากกลุ่มไฮพรีเมียม ครบ 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี! เครื่องดื่มอินทนิล 1 แก้ว


วันที่จัดรายการ : 1 เม.ย. 67 – 31 พ.ค. 67

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S หรือไฮพรีเมียม 97 ครบ 1,200 บาทขึ้นไป

รับรหัสคูปองอินทนิลทาง SMS นำไปแลกรับเครื่องดื่มฟรี! 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์

เฉพาะ 6 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่เย็น มูลค่า 65 บาท / อเมริกาโน่เย็น มูลค่า 60 บาท / โกโก้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาไทยลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาเขียวลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชามะนาวเย็น มูลค่า 55 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 – 31 พ.ค. 67

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. เฉพาะสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เมื่อเติมน้ำมันบางจากกลุ่ม ไฮพรีเมียม ได้แก่ บางจากไฮพรีเมียมดีเซล S และ บางจากไฮพรีเมียม 97 ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้)  ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก จะได้รับรหัสคูปองอินทนิล ผ่านช่องทาง SMS กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้แลกรับเครื่องดื่มอินทนิล ฟรี 1 แก้ว ได้ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาที่ร่วมรายการ

2. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567  –  31 พฤษภาคม 2567

3. รหัสคูปองอินทนิลที่ได้รับผ่านช่องทาง SMS สามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลขนาด 22 ออนซ์ ฟรี 1 แก้ว เฉพาะ 6 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่เย็น มูลค่า 65 บาท / อเมริกาโน่เย็น มูลค่า 60 บาท / โกโก้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาไทยลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาเขียวลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชามะนาวเย็น มูลค่า 55 บาท

4. รหัสคูปองอินทนิล 1 รหัส สามารถใช้สิทธิรับเครื่องดื่มที่ร้านอินทนิลได้เพียง 1 ครั้ง (ไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำได้) โดยสามารถใช้สิทธิในการแลกรับเครื่องดื่มได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรหัสคูปองอินทนิลด้วยการแสดง SMS ในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับ SMS เท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสคูปองจากภาพบันทึกหน้าจอ (Capture) หรือ การถ่ายรูปหน้าจอ หรือ กรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจได้รหัสคูปองมาจากการทุจริต หรือที่อาจมีการใช้สิทธิไปแล้ว

6. ในกรณีที่ได้รับ SMS รหัสคูปองอินทนิลแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้สิทธิไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี

7. สามารถดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จำหน่ายน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S และ น้ำมันบางจากไฮพรีเมียม 97 คลิก 

8. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ปกติ 

9. บัตร Fleet card, บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ, บัตรสมาชิกเดอะวัน, บัตรเอไอเอส เซเรเนด ทุกประเภท และบัตรส่วนลดอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้

10. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

11. สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ต้องแสดงบัตรบางจากกรีนไมลส์หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อระบบจะบันทึกรายการเติมน้ำมันและคะแนนของสมาชิก

12. หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใด ๆ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ต้องแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมันในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน เพื่อการตรวจสอบ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmiles.com


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ