โอนคะแนนบางจาก มาเป็น POINTX รับโบนัสฉ่ำๆ สูงสุด 50%*


วันที่จัดรายการ : 16 เม.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

โอนคะแนนบางจาก มาเป็น POINTX รับโบนัสฉ่ำๆ สูงสุด 50%*

แล่้วเอาพอยท์ไปใช้ต่อแบบฉ่ำๆ

โอนคะแนนบางจาก ไปเป็น POINTX คลิกที่นี่

เงื่อนไขรายการ

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ ที่มีคะแนนบางจากกรีนไมลส์ และได้ทำการโอนคะแนนบางจากกรีนไมลส์มาเป็นคะแนน PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 16 เมษายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่มสูงสุด 50%*

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

2. คะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี แอปพลิเคชัน PointX

4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 16 เมษายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข

6. คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การใช้บริการของแอปพลิเคชัน PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน PointX

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด

10. ธนาคารและบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนด เป็นที่สุด

11. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ