แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน! สมาชิกบางจากเติมบางจากดีเซล รับพอยท์ X2


วันที่จัดรายการ : 1 ก.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

แรงทั้งน้ำมัน แรงทั้งคะแนน!

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมบางจากดีเซล* รับพอยท์คูณ 2

(ร่วมรายการน้ำมันดีเซลทุกประเภท ยกเว้นน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S)

มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร

วันที่จัดรายการ 1 ก.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67


เงื่อนไขรายการ
1. สมาชิกบางจาก เติมน้ำมันบางจากทุกประเภท (ยกเว้นน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S) รับคะแนนสะสมคูณ 2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ (ปกติเติมน้ำมันกลุ่มดีเซล ครบ 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมคูณ 2 เช่น เติมน้ำมันดีเซล 30 ลิตร คะแนนสะสมสุทธิที่ได้รับ 14 คะแนน (30 ลิตร หาร 4 เท่ากับ 7.5 ปัดเศษทิ้ง ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 7 แล้วนำมาคูณ 2)
2. สมาชิก 1 หมายเลข สะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันดีเซลสูงสุดได้ไม่เกิน 400 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000 ลิตร/เดือน
3. ค้นหาสถานีบริการน้ำมันบางจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ที่ Bangchak Mobile Application
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ